Amatörer KAK

Styrelse ARK (sedan 2005, ordf sedan 1988)

Post Signal Namn Tel hem Mobil Ort e-mail
Ordf SM5EMR Jonny Rosenquist 0589-611119 076 7889271 Arboga joros@telia.com
Kassör SM5LNE Jan Sköldin 0227-12095 . Kungsör jan.sm5lne@gmail.com
Sekr SM5OJN Jan Asp 0589-50318 Götlunda jan.asp@fro.se
Led SM5CGJ Gusten Ljunggren 0589-14023 Arboga gusten.ljunggren@telia.com
Led SM5CIZ Bror Holst 0589-611309 Arboga
Suppl SM5DKJ Bernt-Olof Knutsson 0221-43043 . Munktorp bo@koping.net

 

Kontakta oss för mer information om klubbens verksamhet!

Amatörer i KAK-området

Signal Namn Tel:hem Tel arbete Ort Medlem
SM6GZ Berndt Frödén 0510-125 60 . Lidköping J
SM5SP Stig Ståhl Silent key . Arboga .
SM5AIC Tore Östlin .021-353463 Västerås
SA5AIX Bjarne Andersson Kungsör
SM4ARQ Carl-Axel Gustafsson Silent Key . Örebro
SA5AUA Lars V Larsson 0589-13488 070-4056232 Arboga J
SM4AWC Eskil Eriksson Silent key . Fellingsbro
SA5BEL Lars Asp 0589-50318 . Götlunda .
SA5BHK Katrin Malmqvist Kungsör
SM5CGJ Gusten Ljunggren 0589-140 23 . Arboga J
SM5CIZ Bror Holst 0589-611309 . Arboga J
SM5CLO Christer Håkansson 073-4354597 . Köping .
SM5CZD Owe Öhrn Silent key . Arboga .
SM5DEB Sten-Olof Olofsson 0221-105 50 Köping
SM5DFQ Bengt Olsson 0589-147 24 . Arboga J
SM5DKJ Bernt-Olof Knutsson 0221-430 43 . Munktorp J
SM5DMI Christer Skoglund 0589-157 43 . Arboga J
SM5EDV Kurt Ljungberg 0221-323 19 . Valskog .
SM5EFP Lars-Erik Åkerman 0589-137 62 . Arboga J
SM5EJK Olov Göransson Silent key . Kungsör .
SM5EKE Gösta Kylbring Silent key . Arboga .
SM5EMR
SM5B
Jonny Rosenquist 0589-
61 11 19
076-7889271 Arboga J
SM5EWK Henry Fellhammar 0221-215 41 . Köping .
SM5FBG Stig-Roland Haglund 0589-163 14 0589-822 27 Arboga .
SM5FLM Markku Siipola 0589-167 30 . Arboga J
SM4FVC Arne Moberg 0584-710 33 . Finnerödja J.
SM5FXG


SM4FZW

Carl-Erik Almskoug


Eilert Westberg

0589-162 24


0587-10268

0589-406 32


070-3244673

Arboga


Nora

J


.

SM5GLA Jan-Erik Larsson 0227-103 31 . Kungsör .
SM5GPW Bengt-Göran Andersson 0221-217 03 . Köping .
SA5GRV

SM5GZG

Kai Graversen

Thomas Hedfors

.

Silent key

072-3074031

.

Köping

Kungsör

.

.

SM5HDJ Erich Wieck Silent key . Kungsör .
SM5HLP Magnus Thele 0221-190 68 . Köping .
SM5IPQ Bengt Bayard Silent key . Arboga .
SM5IXH Herbert Gullstrand Silent key . Arboga J
SM5IXJ Hans Melander Arboga .
SM5IXP Rolf Abrahamsson 0589-611568 . Arboga J
SM5JPF Hans-Eric Larsson 0589-511 80 . Arboga J
SM5JPG Christer Berggren 0221-505 34 . Kolsva .
SM5KUO Kjell-Åke Leijon 0221-152 88 . Köping J
SM5LED Hans Hempel Silent key Arboga .
SM5LNE Jan Sköldin 0227-120 95 . Kungsör J
SM5LQL Kent Karlsson 0150-912 07 . Julita .
SM5MFY Alf Gustafsson 0589-500 94 Götlunda
SM4MOZ Lars-Åke Dammström 0581-621106 . Fellingsbro .
SM5MRW Mikael West 0589-823 22 Arboga .
SM5MVD Bengt Staaf Silent key Arboga .
SM5MYP Peder Nordkvist 0589-159 34 Arboga
SM5NMX Urban Malmehed Silent key . Arboga .
SM5NMZ Sven Gunnar Persson 0589-141 98 Arboga .
SM5NND Eric Ljung 0589-531 54 . Lunger .
SM4NNE Mats Garman 0589-815 55 Fellingsbro .
SM5NQI Michael Malmehed 0221-410 35 . Kungsör .
SM5OIW Per Pettersson 0221-433 64 . Köping .
SM5OJN Jan Asp 0589-503 18 . Götlunda J
SM5PFJ Jonas Wennberg Arboga
SM5PFU Jens Bergström . 0589-822 45 Västerås .
SM0PHK Stefan Petersen 08-55016210 . Johanneshov .
SM5PIZ Tomas Malmqvist  Kungsör
SM0PJR Kenneth Evaldsson 070-2191001 . Sollentuna .
SM5PMC Lennart Johansson 0589-104 54 0589-143 43 Arboga .
SM5PMF Sven Ruin 0221-601 22 . Köping .
SM5PTO Karl-Gustav Fasth 0589-611564 Arboga
SM5PUU Anders Fernkvist 0589-660046 0589-814 47 Arboga .
SM5RBE Ylva Asp 0589-503 18 . Götlunda J
SM5RRH Hans Klinga 070-6490127 . Köping .
SM5SKC Per-Anders Fjellström Silent key
Arboga
SM5TES Staffan Jacobsson Silent key
SM5TEX Carl-Rickard Ekblad Silent key . Arboga
SM6TFX Mats Karlssohn 031-252229 . Göteborg J
SM5THQ Jörgen Lindberg 0589-120 12 Arboga .
SM5TMB Torbjörn Zetterljung Arboga
SM4VLN Calle Rosenbergs . Fjugesta
SM5VOA Hildegard Wieck  Silent key Kungsör
SM5WFD Christer Ahlberg 0220-419 10 . (Bålsta) J
Klas Klas Mälman 0589-611823 0589-397630 Arboga .
SM5XRO Alf-Roger Grandin 0227-106 62 . Kungsör J
SM5ZBR Oskar Andersson Kungsör
SM5ZBT Roger Karlsson Kungsör
SM5ZCB Jan-Olof Norgren 0227-29050 070-5907928 Kungsör J
SM5ZYL Ann Almqvist Eriksson Kungsör
 Reijo
Reijo Oilenius  Kungsör  J