Historik

1948

Klubben bildades i november 1948 genom en insamling bland radiointresserade i Arboga. 32 kronor kom in och blev grundplåten till den nya föreningen. Medlemsavgiften bestämdes till 5 kr, med en inträdesavgift om 2kr.  Bland de första 10 medlemmarna återfanns (John Wirselius) SM5FF samt SM5AX, SM5JJ, SM5UL.

Mottagare R1155 från 2:a världskriget. Användes i engelska bombplan, som Lancaster. Såldes billigt efter kriget och användes av många sändaramatörer.image001

 

1949
Medlemsantalet växte till 43 st. En egen klubblokal inreddes i Folkets hus, nuvarande Medborgarhuset.
Kurser i telegrafi och radioteknik genomfördes.

 

1953
Årsavgiften höjdes till 7 kr och första numret av ARK-news gavs ut.
Surplusutrustning från andra världskriget inköptes: Mottagare R1155 och sändare T1154.
Hög aktivitet på rävjakt.

 

1954
30 medlemmar, men intresset svalnande. Klubblokalen sades upp.

 

1955-56
Styrkan krymper, nu 22 medlemmar.

 

1957-59
Klubben vilande under dessa år.

 

1960
SM5BIU, Basse, drog igång klubben.
Rävjakt blev åter populärt.
Bilden visar en typisk amatörradio-anläggning. Det mesta köpt som surplus efter 2:a världskriget eller hembyggt.
Många diplom på väggarna! image002
Basse, SM5BIU

 

1961-62
Uppe i 37 medlemmar och möten på Folkets Hus. 5 kaffe med bröd kostade 9:10

 

1963
Ny klubblokal i Skidklubbens stuga, högst uppe på Brattberget.
Tomten bestyckades med ett antal antenner, bl a en vertikal byggd av hoplödda kaffeburkar.
Bilden visar dåtidens ”saxar”, dvs mottagare för att genom pejling leta rätt på dolda sändare. OBS dåtidens orienteringsklädsel!image004

 

1964
Viss nedgång, men fortfarande 18 medlemmar.
Några signaler från den tiden: FF, WT, ALD, ARQ, ASX, AWC, BFE, BTA, BIU, CAF, CFE, DZG, samt blivande EMR.
Amatörradiostation från -64. Nyinköpt sändare för amatörradio till höger och surplus-mottagare (HRO) till vänster på bordet. Dessutom hembyggda tillbehör på bord och i rack på golv. Ägare SM5BIU, Basse.image006

 

1965
SM5BIU flyttar norrut och måste lämna ”sin” klubb.
Rävjakt håller sitt grepp och samlar många.
I samarbete med Arboga Scoutkår kördes ”Jamboree on the air”, med signalen SM5XA.
SM5CAF var ordförande, SM5EMR sekreterare.

 

1966
Klubben deltog i sportlovsaktiviteter under en vecka. Öppet hus med 30-40 besökare per dag. Plats var bankhuset vid Järntorget.
259 kontakter med 40 länder kördes.
Klädlinor för 13 kr inköptes för antennuppsättning.
Ungdomsdrive med rävsaxbyggge och telegrafikurs.
Ordförande var SM4AWC, Eskil.

 

1967
Sportlovsaktivitet även detta år  med antenner över Arboga-ån. Hjälp erhölls från Bågskytteklubben, då det inte fanns någon is…
145 kontakter med 30 länder. 50 besökare per dag räknades in.

 

1968
Åter sportlovsaktivitet, denna gång från Medborgarhuset. Full fart 0600-2000 gav 166 kontakter med 30 länder.
Ordförande är fortfarande Eskil, SM4AWC.

 

1969-70
Åter vikande intresse. Klubbstugan lämnades.
Möten avhölls lite mer informellt andra onsdagen varje månad på Paletten (Medborgarhusets cafe)

 

1971
Nu klubbsignal erhölls, SK5EF. Ny klubblokal på Vasagymnasiet.

 

1972
14 medlemmar

 

1973
SM5-möte avhålls i Arboga med 77 deltagare. I samband med mötet görs ett studiebesök på FFV-CVA. 5 ARK-medlemmar arrangerade det uppskattade mötet.

 

1974-83
Medlemsantalet gick ned till 0. Möten hölls hemma hos varandra, istället för organiserade träffar.
De flesta tidigare medlemmarna var samtidigt medlemmar i FRO, varför radioaktiviteten strålade där istället.

 

1980
Första tävlingen ”Hunting Lions in the air”. En årligt återkommande aktivitet sedan dess, i samarbete med Arboga Lions Club.
Tävlingen går ut på att kontakta så många andra sändaramatörer (helst Lions) som möjligt under 2 dygn.
Arboga Radio Klubb har blivit världsbäst 4 gånger under åren!
Bild från en av tävlingsstationerna under en Lions-test. Operatör är SM4ARQ, Carl-Axel.image008

 

1984
Klubben startar upp igen, då FRO ej hade tillstånd att driva egen relästation för amatörradio.
En ”fieldday” anordnades i Lunger med 17 deltagare.
Heathkit HW101.
Mycket populär byggsats från denna tid. Innehöll både mottagare och sändare, som gav 180 W toppeffekt.image010

 

1985-87
Relästationsbygget fördröjs och intresset svalnar.
Först under -87 kom den på plats.
Många köpte begagnade MTD-stationer och byggde om till 70 cm amatörradio.

 

1988
Klubben vaknar åter pga ny klubbstuga på Brattberget.
Möten varje tisdagskväll.
Första egna tävlingen, AM-testen anordnas. Återkommande årligen sedan dess.
Ny ordförande blir Jonny, SM5EMR.
Lionstest denna gång från Herrfallet, med inlånad mastvagn från FFV. Ett stort antal vertikaler tillverkades, för fasning på isen. När tävlingen avhölls, fanns ingen is…
Relästationen igång med signal SK5RTG.
Välbesökt visning av packet-radio (data via radio) genom SRS, samt studiebesök till Motala Radio.
Antenner uppsattes och 70-cm stationer ombyggdes.
Bidrag erhölls från Lions för anskaffning av ny radiostation.
Den nya klubbstugan på Brattberget. Hyrs av Arboga Skyttegille. Gott om plats på tomten för antenner, många och stora/långa!image012
Besök på Motala Radiomuseum. Mycket gammal, fin teknik!image014

 

1989
40 medlemmar igen!
Amatörradiokurs anordnades i samarbete med FRO, vilket gav 5 nya amatörer.
Vi deltog i Arboga Riksmöte, där vi visade trafik på kortvåg och packet under 3 dagar.
Slutsteg för kortvåg anskaffades.
FFV sponsrade med tryckning av QSL-kort (verifikation efter kontakt).
Bild från monter vid Arboga Riksmöte. Operatörer Lars-Erik, SM5EFP, samt Eskil, SM4AWC.image016

 

1990
Klubben för amatörradiotrafik via satellit (AMSAT) hade möte i Arboga.
Information om hur ett DX-cluster fungerar (datainfo via radio om nyheter).

 

1991
DX-cluster SL5ZYB-6 aktiveras, bland de första i Sverige.
Fieldday anordnades för att värva nya medlemmar.
Verifikationskort (QSL) som klubben använder under tävlingarna ”Hunting Lions in the air”image018

 

1992
Ingen Lions-test detta år, då den var inställd.
Rävsaxbyggen påbörjades, ännu ej klara…

 

1993
Lions bidrog till inköp av en ny radiostation, IC751.
Försäljning på ESA marknad, en sedan dess återkommande tradition.
Standar från kontaktad station under tävlingen ”Hunting Lions in the air”image020

 

1994
Runda märken för alla amöterer framtogs.
SM5EMR och SM4AWC blev provförättare åt Post och Telestyrelsen.

 

1995
39 medlemmar. Antennmasten föll ned i samband med antennarbete. Reparationsarbete under året.
Vertikal för 80 meter nedmonterades, då den ej fungerade så bra. Felet visade sig vara att vårt jordplan hade stulits…
Ny vaxduk anskaffades, vilket förhöjde stämningen betydligt i stugan!
Tisdagsmöte i klubbstugan. Diskussion om radio och allt annat.image022

 

1996
Värdar för SM5-möte igen. Föredrag om antennmätplats Arboga. Mycket lågt deltagarantal.
Relästation nedmonteras pga lågt nyttjande.
Givetvis ESA-marknad och Lions-test, som vanligt.

 

1997
Sedvanliga möten varje tisdag, Lions och ESA.
Utöver detta besök hos SM4AWC för att se TV-sändning via amatörradio.
Datoruppkoppling för att sända SSTV via amatörradio. (Slow Scan TV). Hemma hos Eskil, SM4AWCimage024

 

1998
Arboga Radio Klubb  50  år50-års jubileum firades bl a under årsmötet med:
Föredrag om DX-expedition till Vanuatu (Janne, SM5LNE)
Föredrag om antennmastbygge (Christer, SM5JPG)
Föredrag om ARK tidigare 50 år (Jonny, SM5EMR)
Lionstävling som vanligt.

 

1999
Ny vertikalantenn för 160-80-40 m
Repeater för 70 cm uppsattes av Janne, OJN
Stor rustning av stuga, vindskivor m mJulbord för amatörer avnjötsimage025

 

2000
Lions-tävling och Eskilstuna som vanligt
Besök till Uppsala jonosfärforskningsinstitut
Föredrag om amatörradio för Köping-Arboga Tekniska Förening genomfördes
SL-testen kördes, 3:a i Sverige!
Vår egen AM-test lockade 55 deltagare
Clusterstationen nedmonterad
Julbord igen, snart en tradition!image027

 

2001
Lions-tävling gav en andra plats i världen. Marknad i Eskilstuna som vanligt
Samåkning till SSA årsmöte i Karlsborg genomfördes mha FRO.
Julbord inmundigades av 12 medlemmar. Tredje året, dvs i fortsättningen en traditionSedvanlig AM-test anordnades under augusti. Rekordstort deltagande, 92 st!PSK (RTTY i modern tappning) installerades och testades.

 

2002
SM4AWC under Lions 2002                  image029

 

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

 

 

CQ, CQ, CQ  from Swedish Lion 5 Zulu Yankee Bravo
(allmänt anrop från svensk station)