AM-test regler

Regler AM-test, 1:a lördagen i augusti och februari

image001Vi inom Arboga Radioklubb och Arboga FRO-avdelning har anordnat denna lekfulla tävling sedan 1988. Avsikten är att aktivera FRO´s gamla och nya stationer, men alla med AM är välkomna att delta. Över 250 amatörer deltagit under åren. Använda stationer har varit allt från bärbara från 40-talet, via stora anläggningar från militära staber, till moderna med dammig AM-knapp. Ställ upp även du och bifoga gärna lite bakgrundsinformation och bild på din AM-station, tillsammans med loggen. Det kan då bli en trevlig uppföljningsartikel!
AM är välmodulerat och vackert, men svårt!

 Våra enkla regler

Tid Första lördagen i augusti och februari, kl 9-11 svensk tid (UTC: S 07-09, V 08-10)
Frekvens 3600-3750
Modulation AM, dubbelt sidband med bärvåg
Klasser 1. Fast station, max 100 W uteffekt, 2. Portabel station, max 100 W
Anrop CQ AM-test (frekvens)
Testmeddelande RS, förnamn och ortsnamn
Poäng Kontakt med fast station ger 1 poäng, med portabel 2 poäng.
Portabel station multiplicerar sin slutsumma med 2
Logg Ange klass och eget QTH. tid, motstation, RS, namn och QTH.
Sänd loggen inom 14 dagar till Jonny Rosenquist, Brattbergsvägen 32, 732 48 Arboga.
Går även bra med mail till sm5emr@ssa.se
Ej insänd logg: poäng erhålls, om motstation återfinns i 2 loggar.
Priser Totalsegrare får en nostalgisk radiopryl (i augusti), samt alla ett diplom.

Lyssna i bruset och lycka till!
Arboga FRO-avdelning och Arboga Radioklubb
SL5ZYB / SM5EMR / SM5B, Jonny