AM-test regler

Regler AM-test, 1:a lördagen i augusti och februari. OBS Ny tid!

image001Vi inom Arboga Radioklubb och Arboga FRO-avdelning har anordnat denna lekfulla tävling sedan 1988. Avsikten är att aktivera FRO´s gamla och nya stationer, men alla med AM är välkomna att delta. Över 250 amatörer deltagit under åren. Använda stationer har varit allt från bärbara från 40-talet, via stora anläggningar från militära staber, till moderna med dammig AM-knapp. Ställ upp även du och bifoga gärna lite bakgrundsinformation och bild på din AM-station, tillsammans med loggen. Det kan då bli en trevlig uppföljningsartikel!
AM är välmodulerat och vackert, men svårt!

 Våra enkla regler

Tid:                                     Första lördagen i augusti och februari
                                               kl 10-12 svensk tid
(UTC: S 08-10, V 09-11)
Frekvens:                     3600-3750
Modulation:               AM, dubbelt sidband med bärvåg. Max 100 W
Klasser:                          1. Fast station,  2. Portabel station.
Anrop:                              CQ AM-test (frekvens)
Testmeddelande:  RS, förnamn och ortsnamn
Logg:                                 Ange klass och eget QTH. tid, motstation, RS,
                                               namn och QTH.

Poäng:                            QSO med fast station 1 poäng, med portabel 2. 
                                              Portabel station multiplicerar summa med 2.
Ej insänd logg:        Poäng fås om motstation återfinns i 2 loggar.

Sänd loggen inom 14 dagar till sm5b@ssa.se
eller till Jonny Rosenquist, Brattbergsvägen 32, 732 48 Arboga.

Priser:                            Vinnaren i augusti får nostalgisk radiopryl,
                                              samt alla deltagare diplom.
                                              Vintersegraren får bara äran…

Lyssna i bruset och lycka till!
Arboga FRO-avdelning och Arboga Radioklubb
SL5ZYB / SM5EMR / SM5B, Jonny